شروع زمان عده وطی به شبهه

استفتائاتدسته بندی: فقهیشروع زمان عده وطی به شبهه
سؤال:

شروع عدّۀ وطی به شبهه (در عقد موقت، جایی که مهریه معیّن نشده و ما فکر می‌کردیم عقدمان صحیح است و نزدیکی هم کرده بودیم) از چه زمانی است؟ از آخرین وطی  یا بنابر احتیاط از زمانی است که انسان متوجه بطلان عقد می‌شود؟

پاسخ:

شروع عدّه وطی به شبهه، آخرین نزدیکی می‌باشد.