طریقه محاسبه خمس پرداخت نشده

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتطریقه محاسبه خمس پرداخت نشده
سؤال:

فردی سه سال پیش مقداری طلا داشته که به آن خمس  تعلق گرفته و او نپرداخته و حالا می‌خواهد بپردازد آیا:

  1.  خمس زمان فعلی را بدهد یا زمان وجوب یا اعلی القیم؟
  2.  فرقی بین بقاء و فناءعین و تعمد در تأخیر و عدمش هست؟
پاسخ:

۱. از عین موجود باید خمس پرداخت شود و چنانچه قصد تبدیل به قیمت آن را دارد، باید قیمت روز را پرداخت کند.
 ۲. در صورت فناء عین با حاکم شرع مصالحه کند و فرقی بین تعمد و غیر تعمد نیست.