فروش انگور یا لوازم آرایشی با علم به صرف آنها در فعل حرام

استفتائاتدسته بندی: فقهیفروش انگور یا لوازم آرایشی با علم به صرف آنها در فعل حرام
سؤال:

اگر فردی انگور می‌فروشد نه به قصدشراب سازی، خانه اجاره می‌دهد نه به قصد انجام حرام، آرایش زنان نه به قصد ارائه به نامحرم ولی به حسب قراین می‌داند طرف درحرام مصرف می‌کند. آیاچنین امور و معاملات صحیح است؟

پاسخ:

چنین معاملاتی حرام و باطل است.