فروش مال موقوفه

استفتائاتدسته بندی: فقهیفروش مال موقوفه
سؤال:

فردی در روستای مجاور و خارج از محدوده حسینیه زمینی وقف این حسینیه نموده که درآمدی برای این حسینیه ندارد و ضمن اینکه بلا استفاده مانده وشاید سال‌های سال نیز از لحاظ قیمت ارزشی پیدا نکند با توجه به اینکه این حسینیه توسط آباء و اجدادم تاسیس گردیده و از طریق نذورات مردمی جهت برگزاری مراسمات دهه اول ماه محرم وایام اربعین و ماه صفر و رمضان تامین می‌شود و مثلاً حسینیه مذکور ساختمان قدیمی و فرسوده می‌باشد و نیاز مبرم به بازسازی آن داریم و بودجه کافی جهت مرمت آن نداریم آیا این اجازه را داریم که زمین مذکور را بفروشیم و پول آن را صرف ساخت حسینیه بکنیم یا خیر؟

پاسخ:

در فرض مذکور مانعی ندارد.