قرارداد کارگر و کارفرما

استفتائاتدسته بندی: فقهیقرارداد کارگر و کارفرما
سؤال:

۱.اگر کارگری را سرکار ببرند وقبل از اینکه کاری انجام دهد منصرف شوند آیا باید حقوق کل آن روز را به او بدهد خواه جای دیگر کار گیرش بیاید یانه ونیز اگر مثلا نصف کار را انجام داده باشد

۲.اگر کارگر سرقرار نیاید بدهکار میشه؟

پاسخ:

۱.کارفرما ضامن اجرت کارگر است.
۲.کارفرما می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند و کارگر درصورتی که اجرت را گرفته باید برگرداند.