نذر روزه در سفر

استفتائاتدسته بندی: فقهینذر روزه در سفر
سؤال:
  1.  می‌توان در وطن نذر کرد که فلان روز اگر در سفر هم باشم روزه بگیرم؟
  2.  اگر در ماه رمضان سفر کرد و قبلش نذر روزه در سفر کرده بود روزه در سفر را به نیت نذر بگیرد یا رمضان یا این مورد خاص نذر منعقد نمی‌شود؟
پاسخ:

 

  1. مانعی ندارد.

۲. در فرض مذکور نذر منعقد نمی‌شود.