وقت فضیلت زیارت اربعین

استفتائاتدسته بندی: اعتقادیوقت فضیلت زیارت اربعین
سؤال:

در شهر خودمان زیارت اربعین را می‌شود در عصر خواند یا فقط صبح باید خواند؟

پاسخ:

آنچه که از امام صادق علیه السلام به نقل صفوان جمال وارد شده این است که حضرت فرمودند: هنگامی که قسمت قابل توجهی از روز برآمده باشد خوانده شود.