پرداخت بدهی در معامله نسیه

استفتائاتدسته بندی: بیعپرداخت بدهی در معامله نسیه
سؤال:

فردی مثلا۳۰تومان طلا میخرد وآنرا دریافت میکند ولی۱۰تومان میدهد و۲۰تومانش را موکول میکند به دوماه دیگر آیا فروشنده میتواند بگوید شما۱۰تومان در قبال یک گرم طلادادی، دوگرم دیگر پولش رابه قیمت همان دوماه دیگر؟

پاسخ:

در فرض سئوال معامله محقق شده وبخشی بعنوان نسیه باید تحویل صاحب مال شود و افزایش آن وجهی ندارد.