چت کردن با نامحرم درفضای مجازی

استفتائاتدسته بندی: فقهیچت کردن با نامحرم درفضای مجازی
سؤال:

حکم چت کردن (صحبت کردن) در گروه‌های فضای مجازی که مختلط هستند چیست؟ بدون ضرورت و هیچ دلیلی؟!

پاسخ:

چنانچه مستلزم اثاره شهوت یا خوف وقوع در گناه باشد، جایز نیست.