کامل خواندن نماز در حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام

استفتائاتدسته بندی: فقهیکامل خواندن نماز در حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام
سؤال:

۱.مفهوم قدسیت کربلا ومصادیق حفظ حرمت کربلا چیست و به نظر حضرتعالی چه فرقی بین حرم حسینی وحـرم هـای مکی ومدنی می باشد؟و رای شما درباره احکام حرم امام حسین علیه السلام در فقه اسلامی چگونه است؟

۲. آیا حدود اختیار در اقامه نماز بین قصر وتمام در کربلای مقدسه برای زائران،کربلای قدیم است یا شامل حدود اداری آن شهـر مقـدس مـی باشد؟ و آیـا مـوضـوع قـداست کـربـلا منـوط بـه تـوسعه شهـریـست؟ وحـدود شـرعـی تـربـت کربلا برحدود اداری وعرفی آن شهرغلبه دارد؟

۳. آیا حـرم حسینـی شـامـل حدود استـان کربلا مقدسه می باشد؟ وحـدود تخییر درصـلاه بین قصر وتمام کل آن استان را دربر میگیرد؟

پاسخ:

۱.مراد از قداست، لزوم محترم شمردن ورعایت آداب حضور دراین اماکن مقدسه است.
۲و۳.مسافر می تواند در بخشی که درحرم حضرت سیدالشهداء سلام الله علیه به آن حائرحسینی (فضای پیرامون ضریح مبارک) گفته می شود نماز را کامل بخواندوعمومیت به شهر واستان کربلا ندارد. وقدر متیقن از تربت کربلا، تربت محدوده پیرامون قبر مطهر است وآنچه امروزه به عنوان تربت در دسترس است به جهت تبرک به ضریح حضرت امام حسین علیه السلام باید محترم شمرده شود.