کپی فیلم های اینترنتی

استفتائاتدسته بندی: فقهیکپی فیلم های اینترنتی
سؤال:

کپی از فیلم هایی که در اینترنت هستن و نمیدانیم صاحب اصلی آن کیست و دسترسی به پرسیدن از آنها نداریم و نمیدانیم صاحبش راضی هست یا نه و روی آنها نوشته نشده کپی ممنوع جایز است؟ و میتوان در پیج خود قرار دهیم؟

پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه فیلم بدون قید ممنوعیت کپی برداری به اشتراک گذاشته شود مانعی ندارد.