گرفتن روزه مستحب یا استیجاری در صورت بر عهده داشتن روزه قضا

استفتائاتدسته بندی: فقهیگرفتن روزه مستحب یا استیجاری در صورت بر عهده داشتن روزه قضا
سؤال:

فردی که به عهده‌اش روزۀ قضا می‌باشد می‌تواند روزۀ استیجاری قبول کند و یا نذر روزه کند و یا روزۀ قضای پدر و مادر مرحومش را انجام دهد هر چند پسر بزرگتر هم نباشد؟

پاسخ:

کسی که روزۀ واجبی به عهده دارد نمی‌تواند روزۀ مستحبی یا روزه‌ای که بر عهدۀ او نیست بگیرد
اما می‌تواند روزۀ استیجاری یا روزۀ نذری بگیرد، به شرط آنکه نذر او مانع انجام روزۀ واجب نشود.