زندگی‌نامه

استاد معظم سیر دانش اندوزی خویش را از حوزه علمیه کاشان آغاز نمودند. پس از تحصیل ادبیات و سطوح مقدماتی، سطوح عالیه را از محضر والد فقیدشان مرحوم آیت الله آقای حاج سید مهدی یثربی طاب ثراه (موسس حوزه) فرا گرفتند و از اولین سالهای تحصیل، اشتغال به تدریس را مورد توجه قرار دادند. ایشان در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی به قم مهاجرت نمودند. در این دوره نیز علاوه بر تدریس، از محضر اساتید بزرگی چون حضرات آیات سلطانی طباطبایی و ابطحی کاشانی در تکمیل دروس سطح و آشنایی با استظهار از روایات استفاده نمودند. از اساتید درس خارج ایشان می توان به حضرات آیات عظام حاج آقا مرتضی حائری یزدی، حاج آقا سید محمد روحانی، وحید خراسانی، گلپایگانی و آقا میرزا جواد تبریزی اشاره نمود.

استعداد و پشتکار معظم له باعث شد که به سرعت مورد عنایت اساتید خویش قرار گیرند و در حلقه شاگردان خاص برخی از بزرگان یاد شده در آیند. ایشان پس از چند دوره تدریس کتب سطوح عالیه، تدریس و بحث خارج را آغاز نمودند که تا کنون ادامه یافته و از نظر کمی و کیفی رشد نموده است. ایشان در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی موسسه تحقیقاتی علامه مجدد وحید بهبهانی قدس سره را بنیان نهادند، تا جامعه علمی شیعه را از تالیفات ارزشمند این عالم کبیر و بیت کریم شان بهرمند سازند.

این موسسه تا کنون با ارائه قریب به سی جلد کتاب، به اهل دانش و تحقیق، خدمات فراوانی نموده است. از حضرت آیت الله آقای حاج میر سید محمد یثربی دامت برکاته آثار متعددی در زمینه های فقه، اصول، اخلاق و اعتقادات موجود است که برخی به چاپ رسیده و بقیه در حال آماده سازی برای انتشار می باشد.

آثار منتشر شده از حضرت آیت الله یثربی بر اساس موضوع به شرح ذیل می باشد:

الف) فقه و اصول:
۱- المکاسب المحرمه (دو جلد / چاپ شده)
۲- الحج (سه جلد / چاپ شده)
۳- الخمس (یک جلد / چاپ شده)
۴- الصوم (دو جلد / چاپ شده)
۵- الزکاه (دو جلد / چاپ شده)
۶- الرسائل الفقهیه (در حال تنظیم)
۷- الاصول (در حال تنظیم)

ب) اعتقادات و اخلاق:
۱- سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (سه جلد / چاپ ششم)
۲- سیری در آیات ولایت و امامت؛ جلد یک (امام شناسی و نقد نظریات وهابیت) / چاپ سوم
۳- سیری در آیات ولایت و امامت؛ جلد دو (نقد نظریه عدالت صحابه) / چاپ دوم
۴- سیری در ایات ولایت و امامت؛ جلد سه (بررسی فتوحات خلفا و منع تدوین حدیث) / چاپ دوم
۵- سیری در آیات ولایت و امامت؛ جلد چهار (بررسی نظریه های عصمت) / چاپ شده
۶- سیری در آیات ولایت و امامت؛ جلد پنج (بررسی آیه تطهیر) / چاپ شده
۷- اکمال دین در غدیر، حقیقتی انکار ناپذیر / چاپ پنجم
۸- دردانه خلقت، رفتار امت / چاپ چهارم
۹- مشعل خونین / چاپ چهارم
۱۰- سرآمد خوبی ها، آماج دشمنی ها / چاپ دوم
۱۱- عدالت صحابه / چاپ شده
۱۲- فتوحات خلفا / چاپ شده
۱۳- نظریات عصمت / چاپ شده
۱۴- آیه تطهیر / چاپ شده
۱۵- جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام (سیزده جلد) / چاپ شده
۱۶- سیری در مناجات خمس عشره / در حال تنظیم
۱۷- سیری در زیارت عاشورا / در حال تنظیم