اطعام نیازمند

یکی از مصادیق عمل معروف آن است که انسان بتواند گرسنه‌ی نیازمند را سیر کند و طعام مناسبی را برای او فراهم آورد. خداوند متعال به این گروه از انسان‌های نیکوکار توجه ویژه‌ای دارد و عمل این افراد را موجب مغفرت و ارتقای مقامات انسانی قرار می‌دهد.

حضرات معصومین علیهم السلام نیز به این عمل پسندیده تأکید فراوانی داشتند و در بعضی روایات، خود را به صفت إطعام و سیر کردن گرسنگان ستودند.

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می‌فرمایند:

بهترین شما کسی است که اهل إطعام است.

 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”

حقوق نیکوکار، حق احسان کننده

آیت الله یثربی مدظله