درخشندگی مقام قدوسیت

حضرت امام سجاد علیه‌السلام در مناجات محبّین می‌فرمایند:

« ای که انوار قدس‌اش برای دیدگان دوستان‌اش در کمال درخشندگی است »

در این فراز، واژه ” رائقه ” به معنی درخشندگی و تلالوی مقام قدّوسیّت است. انسان محب هنگامی که به مقام قدوسیت نظر می‌کند، و آن زیبایی و درخشندگی را مشاهده می‌نماید، شادمان و مسرور شده و به آن عشق می‌ورزد.

 از جلسات اخلاقی

آیت الله یثربی مدظله