المدارج الفقهیه، الخمس

ششمین جلد از کتاب «المدارج الفقهیه» با محوریت بحث «خمس»، اثر ارزشمند فقیه توانا حضرت آیت الله میر سید محمد یثربی مدّظله العالی در یک مجلّد و بیش از چهارصد صفحه، توسط انتشارات علّامه بهبهانی منتشر گردید.

این کتاب حاصل تلاش علمی حضرت استاد در طول یکسال تحصیلی است. مباحث استدلالی فقهی خمس براساس متن کتاب «العروه الوثقی» توسط استاد معظّم نوشته و طی یکسال تحصیلی در حوزه علمیه قم تدریس گردیده است.

سپس متن حاضر توسط گروه علمی متشکل از شاگردان معظّم له برای نشر آماده گردیده است. مراحل تنظیم نهایی با نظارت حضرت استاد و محقّقین مؤسّسه تحقیقاتی علّامه مجدّد وحید بهبهانی صورت گرفته است.

برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.