المدارج الفقهیه، الحج

کتاب المدارج الفقهیه با محوریت بحث «حج» اثر ازرشمند فقیه توانا حضرت آیت الله میر سیدمحمد یثربی مدظله العالی در قالب سه مجلد و بالغ بر هزار و ششصد صفحه، توسط انتشارات علامه بهبهانی منتشر گردید.

این سه جلد، حاوی درس های مطرح شده توسط استاد، در طول سه سال می باشد، که توسط گروه علمی پژوهشی متشکل از شاگردان ایشان، تنظیم گردیده است. این مطالب با نظارت حضرت استاد و محققین موسسه تحقیقاتی علامه مجدد وحید بهبهانی مراحل تنظیم نهایی را سپری کرده است.

در این نوشتار حضرت استاد با مبنا قرار دادن کتاب «مناسک حج» مرحوم حضرت آیت الله العظمی خویی قدس سره، که به لحاظ دسته بندی مسائل و نیز فروع مطرح شده جایگاه مناسبی دارد، مطالب خویش را در قالبی استدلالی مطرح نموده اند.

دقت در بیان تمام فروع و حواشی استدلال، توجه به تحقیقات ارزشمند گذشتگان و نیز مهیا کردن فرصت اظهار نظر علمی برای شاگردان شرکت کننده هنگام القاء درس و پاسخگویی به آنها از ویژگی های ارزشمند این اثر فقهی می باشد.

برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.