المدارج الفقهیه، المکاسب المحرمه

 

کتاب «المدارج الفقهیه» با محوریت بحث «مکاسب المحرمه» اثر ارزشمند فقیه توانا حضرت آیت الله میر سید محمد یثربی مد ظله العالی در قالب دو جلد و بالغ بر هزار و سی صفحه، توسط انتشارات علامه بهبهانی منتشر گردید.

این دو جلد، حاوی درس های مطرح شده توسط استاد معظم ،در طول دو سال می باشد،که توسط گروه علمی پژوهشی متشکل از شاگردان ایشان، تنظیم گردیده است.این مطالب با نظارت حضرت استاد و محققین موسسه ی تحقیقاتی علامه ی مجدد وحید بهبهانی رحمه الله علیه مراحل تنظیم نهایی را سپری کرده است.

در این نوشتار ،حضرت استاد با مبنا قرار دادن کتاب«المکاسب» تالیف مرحوم شیخ مرتضی انصاری قدس سره، که به لحاظ دسته بندی مسائل و نیز فروع مطرح شده مدار مباحث حوزه های فقهی است، مطالب خویش را در قالبی استدلالی مطرح نموده اند.

دقت در بیان تمام فروع و حواشی استدلال و توجه به تحقیقات ارزشمند گذشتگان از ویژگی های ارزشمند این اثر فقهی می باشد.

 برای تهیه این دوره، می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.