دسامبر, 2017

  • 27 دسامبر

    حقوق نیایش

    حقوق نیایش دومین جلد از مجموعه جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تالیف استاد معظم حضرت آیت الله یثربی دام ظله، که شرحی بر حق الله و حق نماز و روزه برگرفته از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام می باشد در قطع رقعی با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه …