حقوق نیکوکار

حقوق نیکوکار سیزدهمین و آخرین جلد از مجموعه جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تالیف استاد معظم حضرت آیت الله یثربی دام ظله، که شرحی بر حق نیکوکار، حق امام جماعت و حق موذن می باشد و در ۱۵۲ صفحه به همت انتشارات علامه بهبهانی (ره) منتشر گردیده است.

این کتاب با مبنا قرار دادن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام که در سالهای گذشته، توسط استاد معظم شرح مبسوطی بر آن نوشته شده و توسط انتشارات علامه بهبهانی و انتشارات انصاریان در سه مجلد و بیش از ۱۸۰۰ صفحه در پنج نوبت تجدید چاپ گردیده است، شامل حق نیکوکار، حق امام جماعت و حق موذن می باشد، که با رعایت این حقوق، روابط اجتماعی در سطح جامعه بر اساس معیارهای الهی و اخلاقی تنظیم می شود. در نتیجه، پلیس باطنی تقویت شده و از این رهگذر نیاز به پلیس بیرونی کاهش می یابد.

با انتشار این کتاب، مجموعه ۱۳ جلدی جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط این انتشارات تکمیل گردید.

قیمت این کتاب: ۴۵۰۰۰ ریال می باشد. برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.