به سوى معرفت ۱۱۲: واى بر مردانتان! از دشمنى با امیرمؤمنان علیه ‏السلام

kasha112