به سوى معرفت ۱۱۸: زندگى با رسول خدا صلى الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم، دورى گزیدن است از دنیا

kasha118