به سوى معرفت ۱۲۶: عید غدیر، تکرار فضائل امیرالمؤمنین علیه ‏السلام

kasha126