به سوى معرفت ۱۲۸: روحى از امر خدا، همراه انبیا و اولیا علیهم ‏السلام

kasha128