به سوى معرفت ۱۲۹: استثنائات فراوان، درباره سیّد شهیدان علیه ‏السلام

kasha129