آنچه موجب تحمل مصائب می‌شود

حضرت امام سجاد علیه‌السلام در مناجات راجین، می‌فرمایند:
پروردگارا! به کرم‌ات درخواست دارم که بر من منت گذاری.. و یقینی که رنج و مصائب دنیا را بر من آسان کند، به من عطا کنی.
حضرت امام سجاد علیه‌السلام در این فراز، از خداوند کیمیایی طلب می‌کنند که تنها اهل معرفت ارزش واقعی آن را می‌دانند و آن کیمیا، یقین خالص است.
با توجه به این فراز، اگر کسی در درون خود به مقام یقین دست یابد، تحمل تمام دردها و مصیبت‌های دنیوی، برای او سهل خواهد شد.

 از جلسات اخلاقى
آیت الله یثربی مدظله