پرگویی، باعث کثرت خطا می‌شود

خطای فراوان در سایه به حرکت آوردن زبان و دهان، آن‌هم در غیر جایی که باید، بروز می‌کند و به دنبال آن است که میزان سرمایه فرد آشکار می‌شود.
کسی‌که دارای سرمایه باشد، وقتی درب مغازه‌اش را باز می‌کند، به مقدار و کیفیت سرمایه‌اش پی می‌برند؛ اما کسی‌که سرمایه ندارد، تا وقتی درب مغازه‌اش را باز نکرده، کسی به عدم سرمایه‌ او آگاه نمی‌شود.
حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام فرموده‌اند:
پرگویی، باعث کثرت خطا و اشتباه می‌شود.

 از جلسات اخلاقى
آیت الله یثربی مدظله