تاثیر رفتار والدین بر فرزند

والدین، نخستین مربیان فرزند هستند و محیط خانه و منزل، اولین مدرسه و آموزشگاه اوست. طفل هم در آماده‌ترین دوران یادگیری و تعلیم قرار دارد؛ اما گاهی پدر و مادر در محیط خانه از تأثیر رفتار خود بر فرزندان غافل می‌شوند.
سیره عملی والدین در زندگی خانوادگی، اگر صحیح و سنجیده و بر اساس معیارها و موازین درست تربیتی باشد، در فرزند هم تأثیر تربیتی صحیح دارد.
همچنین اگر والدین در سلوک با یکدیگر یا با دیگر اعضای خانواده و یا در رفتار با کودک خود، روش نامطلوبی در پیش گیرند، آثار منفی آن در روح و روان کودک ماندگار خواهد شد.

 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق خانواده، حق فرزند
آیت الله یثربی مدظله