آنان جانشینان شیاطین هستند

یکی از وظایف سنگین امام معصوم، هدایت و ارشاد مردم جامعه و رسوا کردن افکار و فرقه‌های انحرافی جاهلان و کوردلان بوده است.
حضرت امام هادی علیه‌السلام نیز هم‌چون دیگر ائمه اطهار علیهم‌السلام، مردم را از فتنه‌های شوم و خطرناک فرقه‌های ضاله آگاه می‌ساختند.
محمد بن حسین ابی الخطاب می‌گوید: با امام هادی علیه‌السلام در مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نشسته بودیم. ناگاه گروهی از صوفیان وارد مسجد شدند و شروع به ذکرگفتن کردند. امام علیه‌السلام رو به ما کرده و فرمودند:
به این فریب‌کاران توجه نکنید. آنان جانشینان شیاطین و ویران‌گران بنیادهای دین هستند.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله