پاسخ خداوند به توکل بندگان

زمانی که به خداوند متعال حسن ظن پیدا می‌کنیم، او را وکیل خود قرار داده و همه امور را به او تفویض می‌نماییم؛ زیرا پروردگار قادر، بصیر و امین است و منفعت بندگانش را در نظر می‌گیرد و اگر کسی به او اعتماد و اطمینان نماید، خداوند او را ناامید نمی‌کند و به اعتماد و اطمینان او پاسخ مثبت می‌دهد.
حضرت امام سجاد علیه‌السلام می‌فرمایند:
اگر انسانی به خدا توکل کند، او را کافی است و از دیگران بی‌نیازش می‌کند.

 از جلسات اخلاقی
آیت الله یثربی مدظله