آوریل, 2018

  • 9 آوریل

    نتایج سوء فتوحات

    فتوحاتی که بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و در دوره خلفا اتفاق افتاد، آثار بسیار عمیقی در حوزه‌های مختلف جهان اسلام برجای گذاشت. ثروت اندوزی و تجمل پرستی از آثار نامطلوبی است که حاصل ورود بی‌حساب غنایم جنگی از بلاد فتح شده به پایتخت اسلامی …