دشواری‌های زمان امام کاظم

اساس قوت و استحکام قدرت‌های ظالم همچون حاکمان بنی‌عباس، ایجاد تفرقه و رعب و هراس میان افراد جامعه است.
در زمان حیات حضرت امام کاظم علیه‌السلام، فرقه‌هایی مانند اسماعیلیه، فطحیه و کیسانیه پدید آمد و این امر، شرایط را برای هدایت عامه‌ی مردم سخت‌تر می‌کرد اما از آنجا که حضرت امام تمام خلائق هستند، حتی در داخل زندان نیز دست از مهم‌ترین وظایف امامت یعنی هدایت برنداشتند و در دوران امامت‌شان بیش از سیصد شاگرد و راوی جلیل القدر تربیت نمودند.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله