آیت الله یثربی: عمل صالح سرمایه و شرط تقرب و نزدیکی انسان با خدا و اولیإالله است

خطیب نماز باشکوه عید سعید فطرِ که صبح جمعه در مسجد جامع حبیب بن موسی” علیهماالسلام” ایراد شد، عمل صالح را سرمایه و شرط تقرب و نزدیکی انسان با خدا و اولیإالله دانستند و افزودند: ارتکاب معصیت و در عین حال امیدداشتن به لطف و مرحمت الهی در نقطه مقابلِ عبودیت و تقوی و تلاش و تحمل زحمت برای کسب رضایت پروردگار است.

 حضرت آیت الله یثربی در خطبه اول نماز عید سعید فطر از امیدداشتن مداوم و پیگیر به لطف و کرم الهی به عنوان یکی از ویژگی های برخی مؤمنین نام برده و یادآور شدند: امام سجاد” علیه السلام” در بخشی از مناجات خود پروردگار را مخاطب قرار می‌دهد و از خداوند به عنوان برآورنده‌ی همه حاجات و نیازهای بندگانی یاد می کند که با تضرع و استغاثه به درگاهش، به دریافت عطیه و هدیه از جانب او بسیار امید بسته اند و او این طیف از بندگانش را ناامید از درگاه خود باز نمی گرداند.

استاد و فقیه برجسته حوزه علمیه قم، رجا و امید به لطف و مرحمت الهی را تنها با داشتن عمل صالح مسیر دانسته و تصریح کردند: آن بنده‌یی که در آرزوی لقإالله و همچنین رؤیت امام زمان” عجل الله” بسر می برد باید توشه و سرمایه‌یی داشته باشد وگرنه بسیاری از مردمان هم امیرالمؤمنین” علیه السلام” را و هم فرزندش اباعبدالله الحسین” علیه‌السلام” را دیدند اما در زمره ظالمان به هر دو امام معصوم قرار داشتند.

معظم‌له همچنین در بیان ویژگی ها و ثمرات رسیدن به الطاف باری تعالی افزودند: تلاش و کوشش و فعالیت مستمر در قالب عبادات، عدم احساس رنج و سختی و خستگی ناپذیری و پایداری شیرین در راه دریافت لطف و محبت پروردگار و دوری از سیئات و گناهان، سه ویژگی و شاخصه‌ی پیمودن این مسیر یعنی تلاش برای کسب لطف و مرحمت الهی است.

حضرت آیت الله یثربی در خطبه دوم نماز عید سعید فطر به ذکر مواردی در پرداخت زکات فطره پرداختند و افزودند: یکی از مواردی که در پرداخت فطریه از آن غفلت می شود آن است که پرداخت فطریه از مالی که خمس آن داده نشده، موجب می شود تا افراد کماکان به پرداخت یک پنجم از کل فطریه خود ملزم شوند یعنی اگر کسی از مالی که خمس آن پرداخت نشده بخواهد فطریه بدهد یک پنجم اصل فطریه را پرداخت نکرده است.

ایشان همچنین به اوضاع اقتصادی نامطلوب کشور و سطح ضعیف معیشتی مردم اشاره و با تأکید بر اولویت دستگیری از فقرا و نیازمندانی که در شهر ما ساکن و به ما نزدیک هستند یادآور شدند: سعی کنیم فطریه را به گونه یی پرداخت کنیم که یقین داریم به دست فقرا می رسد.

استاد و فقیه برجسته حوزه علمیه قم همچنین با اشاره مجدد به سطح رفاه ضعیف مردم در شرایط کنونی و رکود اقتصادی کشور در قالب چند سؤال افزودند: جای سؤال و تعجب است که کشوری با این همه ثروت و منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی کاردان و خلاق فراوان چرا به چنین سرنوشتی دچار شده است؟ آیا بهتر نیست به شکل شفاف و روشن مسائل را با مردم مطرح کرد؟

معظم‌له با ابراز نگرانی از این که مبادا روزی برای ترمیم کاستی ها دیر باشد خاطرنشان کردند: روا نیست که اکنون در بانکهای یک کشور اسلامی دو برابر سود وام از مردمی که در فشار و سختی هستند به شکل ربا گرفته شود.

حضرت آیت الله یثربی در ادامه افزودند: این گونه پولها قطعأ بازار و سفره خانواده ها را آلوده می کند و بدون شک اگر لقمه‌ها پاک باشد جامعه و اخلاق عمومی تحت تاثیر قرار می گیرد.

ایشان در بخش پایانی خطبه دوم بار دیگر با تأکید مجدد بر مرتبه بالای غفران و رحمت الهی یادآور شدند: حضرت باریتعالی اگر در بجای آوردن فرایضی مانند نماز و روزه و واجبات دیگر قصور کنیم، بخشنده و رحمان است اما در مورد حق الناس، بخشنده، عذرپذیر و صاحب حق شخص دیگری است بنابراین باید مراقبت کنیم که با گناهی مانند غیبت خود را گرفتار نابخشودگی از طرف مؤمنین دیگر نگردانیم که اگر مرتکب گناه غیبت شویم ممکن است در ادامه گناه نخست، گناه تهمت و دروغ ناروا در مورد دیگران نیز متوجه ما گردد.