نماز عید سعید فطر به امامت آیت الله یثربی

مسجد جامع حبیب بن موسی” علیهماالسلام ” باز هم به روال سالهای گذشته و صبح عید سعید فطر پذیرایی امت خداجویی بود که پس از یک ماه روزه داری و ساییدن پیشانی تضرع و بندگی بر آستان حضرت دوست، این بار نیز در صفوفی به هم فشرده و به امامت فقیه ولایی، حضرت آیت الله یثربی” دام ظله ” نماز عید برپا کردند.