از کرامات امام مجتبی

در منابع روایی، کرامات فراوانی در مورد حضرت امام مجتبی علیه السلام ذکر شده است.
بعد از شهادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، گروهی از شیعیان نزد حضرت امام مجتبی علیه السلام آمدند و از حضرت خواستند که نشانه‌ی امامت خود را آشکار نمایند.
ایشان فرمودند: اگر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را ببینید، می‌شناسید؟
عرض کردند: بلی
امام علیه السلام فرمودند: آن پرده را بالا بزنید. زمانی که چنین کردند، ناگهان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را دیدند، به صورتی که نمی‌توانستند انکار کنند. در این حال حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: کسی از ما که از دنیا رفته است را مرده می‌شمارند، در حالی که نمرده است؛ و کسی که از ما باقی می‌ماند، باقی‌ست تا حجت و راهنمای شما باشد.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله