ژوئن, 2018

  • 19 ژوئن

    منشأ عصمت معصومین

    خداوند متعال به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام علمی عنایت فرموده که در پی آن، مصون و معصوم از هر لغزش و گناهی هستند. به عبارت دیگر، عصمت حضرات معصومین علیهم السلام از مقوله‌ی علم است و گریز ایشان از گناه و معصیت، به دلیل علم و آگاهی ایشان به …