مورد تاکید بودن زیارت

یکی از شبهات وهابیون، تحریم زیارت روضه شریف نبوی و اهل بیت ایشان علیهم السلام است.
روایات کتب معتبر اهل تسنن که در منابع فقهی آنان نقل شده و بر اساس آن فتوی داده‌اند، اهمیت زیارت و آثار آن را نقل نموده است.
از جمله احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در منابع اهل تسنن نقل شده:
۱) هرکه قبر مرا زیارت کند، بر من است که او را شفاعت کنم.
۲) هر که حج به جا آورد و مرا پس از وفات، زیارت کند، همانند کسی است که در دوران حیاتم مرا زیارت کرده است.
۳) هر که حج گزارد و مرا زیارت نکند، به من جفا نموده است.

 از کتاب “سیری در آیات ولایت وامامت”
جلد اول
آیت الله یثربی مدظله