نماز اول وقت، نماز آخر وقت

اگر کسی نمازش را در اول وقت، به جا آورد، وارد رضوان خدا می‌شود؛ اما اگر از اول وقت تأخیر کند، مشمول عفو خدا می‌گردد.
به عبارت دیگر، نمازی که اول وقت به جا آورده نشود، تاخیرش گناهی است که خداوند آن را می‌بخشد پس چه بهتر که انسان با نماز اول وقت، وارد رضوان الهی شود.
حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:
اول وقت، رضوان الهی است و انتهای وقت، عفو خداست و روشن است که عفو، عفو از گناه است.

📚 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق نیایش، حق نماز
آیت الله یثربی مدظله