آثار ناپسند نقل زشتی‌های دیگران

تغافل از خطاهای دیگران و نادیده گرفتن آن، یکی از ارزش‌های اخلاقی انسان به شمار می‌رود. اما در مقابل، نقل عیوب دیگران، باعث اشاعه‌ی فحشا در اجتماع می‌شود. همچنین موجب می‌شود که دیگران به سمت و سوی گناه سوق داده شوند و عفت عمومی لکه‌دار شود.
خداوند سبحان در این مورد می‌فرماید:
کسانی که دوست دارند زشتی‌ها میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان است.

 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق اجتماعی، حق همنشین
آیت الله یثربی مدظله