کسی‌که به امام جواد ایمان داشته باشد..

بر اساس حدیث لوح، شخصیت و فضیلت حضرت امام جواد صلوات‌الله‌علیه بدان حد است که اگر کسی به ایشان ایمان بیاورد، در ردیف شفیعان روز محشر قرار می‌گیرد.
این بیان خداوند متعال، نشانگر عظمت شگرفی است که ذات اقدس حق برای حضرت جواد الأئمه سلام‌الله‌علیه تصویر کرده است.

از جلسات “به سوی معرفت”
آیت الله یثـربی مدظله