برگزاری مجلس عزاداری وفات حضرت معصومه علیهاالسلام

در سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام،مجلس عزاداری و توسل به آن حضرت، در بیت حضرت آیت الله یثربی مدظله برگزار گردید.