رسیدگی به حوائج مردم و مدارا با آنان از برجسته‌ترین نکات در سیره عملی رسول الله است

حضرت آیت الله یثربی مدظله در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه از سلسله جلسات به سوی معرفت، در ادامه تشریح سیره عملی رسول خاتم صلی الله علیه وآله، رسیدگی به حوائج مردم و مدارا کردن با آنان را از جمله التزامات عملی حضرت به دعوت الهی عنوان داشتند.

این جلسه که در شامگاه چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷، مطابق با ۲ جمادی الثانی ۱۴۴۰ برگزار شد، استاد برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کردند: در منابع روایی روایات فراوانی در رابطه با سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه وآله یافت می شود. یکی از این روایات توسط حضرت امام حسین” علیه‌السلام” نقل شده است که در این روایت رسیدگی به حوائج مردم و مدارا با آنان بیان شده که این نشانگر التزام عملی ایشان به محتوای دعوت‌شان است.

 استاد معظم ابراز داشتند: بر اساس این روایت پیامبر صلی الله علیه وآله، زندگی روزمره خود را به سه بخش تقسیم نمودند؛ بخشی در عبادت با خدا، بخشی برای خانواده  و عشیره و بخشی دیگر برای خودشان که در بخش اخیر قسمتی را برای استراحت خود و بخش عمده را برای رسیدگی به نیازهای مردم قرار می‌دادند.

آیت الله یثربی عنوان داشتند: همچنین با بیان این که ناامید کردن نیازمندان در سیره آن حضرت جایی نداشت افزودند: رسول خاتم “صلی الله علیه وآله” مراجعات نیازمندان را از طرق مختلف و براساس مصالح آنان برآورده و کسی را ناامید نمی‌ نمودند، از طرف دیگر برای رفع نیاز کسانی که به ایشان مراجعه نمی‌کردند، افرادی از طرف ایشان مامور می‌شدند تا مشکل نیازمندان را مخفیانه و بدون مطلع شدن دیگران برطرف کنند.

معظم له اظهار در بیان شمه ای دیگر از سیره اخلاقی حضرت خاتم المرسلین “صلی الله علیه وآله” ادامه دادند: معاشرت رسول اکرم” صلی الله علیه وآله و سلم ” با مردم، مهربانانه و بدون زیاده‌گویی بود در برابر آزار و اذیت‌ها صبر و مدارا می‌کردند به گونه‌ای که فرد ظالم، شرمسار می‌شد، همچنین آن حضرت امور نیک را تحسین می‌کردند و با این کار موجب ترویج خوبی‌ها در جامعه می‌شدند.