نشست و برخاست رسول اکرم ” صلی الله علیه وآله ” همواره در مسیر رضای الهی بود

حضرت آیت الله یثربی مدظله در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه از سلسله جلسات به سوی معرفت، در ادامه تشریح سیره عملی رسول خاتم صلی الله علیه وآله، بردباری و نرم خویی با مردم را از جمله ویژگی های مهم سیره حضرت برشمردند.

این جلسه که در شامگاه چهارشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، مطابق با ۲۳ جمادی الثانی ۱۴۴۰ برگزار شد، استاد برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم با تشریح ادامه روایت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در مورد سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله خاطرنشان کردند: نشست و برخاست رسول اکرم صلی الله علیه وآله همواره در مسیر رضای الهی بود. وقتی وارد مجلسی می‌شدند، سلام می‌کردند و در انتهای مجلس هفتاد مرتبه استغفار می‌کردند.

استاد معظم ادامه دادند: یاد خدا آثار فراوانی در زندگی دارد. کسی که یاد خداست، ارباب رجوع را معطل نمی‌کند و اگر در مسند قضاست، براساس عدل حکم می‌دهد و اگر در دیگر مشاغل است، از کم فروشی و دیگر امور ناپسند خودداری می‌کند.

آیت الله یثربی عنوان داشتند: حضرت در محافل عمومی بردبار بودند و اگر در جلسه‌ای سخنی گفته می‌شد، امانتدار بودند و اسرار مردم را فاش نمی‌کردند.

معظم له ادامه دادند: همواره لبخند بر لب داشتند و با مردم بسیار نرم‌خو بودند و هرگز آزار گفتاری یا عملی به کسی نمی‌رساندند. هرگز فحاش و عیب‌جو نبودند و از عیوب دیگران تغافل و چشم‌پوشی می‌کردند.

ایشان ابراز داشتند: اهل مدح و ثنای بی‌جا نبودند و به کسی هم اجازه‌ی تملق و چاپلوسی نمی‌دادند.

تملق و چاپلوسی برای دستیابی به پست و رتبه بالاتر و اجازه دادن به چاپلوسان با سیره‌ی رسول الله صلی الله علیه وآله، سازگاری ندارد.