آیت الله یثربی: ادای علنی و تظاهرکردن به عمل مستحب و نیکوی قربانی، نزد خدا محبوب تر است تا ادای پنهانی آن / کرسی و جایگاه حکومتی ، امتحان الهی و آزمونی برای خدمت به بندگان خدا و کسب رضایت اوست

فقیه برجسته حوزه علمیه قم و خطیب نماز عید سعید قربان شهر کاشان با اشاره به عبادی بودن و استحباب قربانی حتی برای کسانی که جهت حج مشرف به حرم امن الهی نشده اند عنوان داشتند: خداوند در سوره حج می فرماید مؤمنان متمکن با قربانی کردن به نیت قربت و ابراز عبودیت و بندگی، تمنیات و نفسانیات درونی خود را قربانی و از این رذائل پاکیزه می کنند.

حضرت آیت الله یثربی صبح دوشنبه در خطبه نخست نماز باشکوه عید قربان، در مسجد جامع حبیب بن موسی علیهماالسلام با بیان این مطلب یادآور شدند: یکی از موارد انفاق و دستگیری از نیازمندان همین قربانی کردن در عید قربان است لذا کسانی که از ثروت و مال بهره ای دارند بسیار نیکو و پسندیده است جهت شکرگزاری از این نعمت و تأمین طهارت و پاکیزگی و تقوا به عنوان عناصر اهدایی خداوند به بندگان در این روز بخشی از مال خود را به شکل قربانی دراختیار نیازمندان قرار دهند.

ایشان با تأکید بر این که بر ادای علنی و تظاهرکردن برخی مستحبات و اعمال پسندیده نه تنها اشکالی مترتب نیست بلکه نزد خدا محبوب است خاطرنشان کردند: قربانی کردن در روز عید قربان و دستگیری از نیازمندان از این راه، انفاق نعمتی است که خدا به ما ارزانی داشته، در نتیجه ابراز و علنی کردن آن نزد خدا مقبول تر است تا ادای آن در پنهان و دور از چشم مردم.

فقیه برجسته حوزه علمیه قم با بیان این که دنیا و نعمتهای آن فی نفسه عناصری مذموم و مورد مذمت نیستند افزودند: دنیا مانند بازاری است که انسانها در آن با خدا تجارت و به عنوان مزرعه آخرت در آن عمل می کنند و بر ذخائر عمل نیکوی خود می افزایند لذا دنیا امری مذموم نیست و خداوند نیز در قرآن و مانند برخی آیات سوره بقره که به امر وصیت اشاره کرده، از ثروت و مال به خوبی تعبیر و توصیه می کند اگر مال و ثروتی از مؤمن بر جای مانده وصیت کند تا آن را با قربانی کردن در اختیاز ضعفا و مستمندان قرار دهند.

معظم له در خطبه دوم نماز باشکوه عید سعید قربان، با ذکر روایتی قدسی از خطاب خداوند به حضرت موسی علیه السلام ابراز داشتند: خدا در این خطاب به حضرت موسی علیه السلام می فرماید چنان به هدایت کردن قوم خود بپرداز که هم آن قوم من را دوست بدارند و هم پروردگارشان آنان را محبوب بدارد و از آن قوم خشنود باشد و بدان در این راه ثواب و پاداش هدایت به مسیر مستقیم الهی و راهبری یک بنده گنه‌کار و آلوده به معصیت و نافرمانی خدا به سوی فلاح و رستگاری به اندازه پاداش و جزای «صد سال عبادت» شامل ادای همه فرائض مانند نماز و روزه در این مدت است.

حضرت آیت الله یثربی در ادامه افزودند: آشتی دادن بندگان و مؤمنان با خداوند و هدایت آنان به مسیر صحیح کار و عمل کوچک و کم ارزشی نیست، فلذا بنده برای خود شأن و وظیفه ای جز همان شأن و وظیفه علمای شیعه و ادامه همین مسیر و عدم ورود به شئون دیگر قائل نیستم اما به آنانی که صاحب کرسی و جایگاه و منصب حکومتی و دیوانی هستند متذکر می شوم ماهیت روزگار به گونه ای است گاهی قدرت در دست شماست و گاهی در دست رقیب تان و این نیست که این عنصر برای همیشه در دست یک نفر و ماندگار باشد.

ایشان با بیان این که آنچه خداوند به عنوان قدرت در اختیار شخصی قرار می هد به مثابه امتحان الهی است اظهار داشتند: خداوند در قرآن می فرماید امتحان در دوره زندگی دنیایی سنت قطعیه است و همه بندگان خدا در مظان امتحان هستند، بنابراین همواره باید از خداوند بخواهیم و تلاش کنیم اگر او فرصت و فضایی برای کسب قدرت و مکنت در اختیار ما قرار داد از آنها برای خدمت به بندگان خدا و کسب رضایت او بهره بگیریم.