گزارش تصویری از برگزاری مجلس چهلمین روز ارتحال مرحومه حاجیه خانم آل آقا، والده مکرمه آیت الله یثربی مدظله

مجلس چهلمین روز ارتحال بانوی مؤمنه صالحه فاضله، مرحومه حاجیه خانم آل آقا، والده مکرمه آیت الله یثربی مدظله، در شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور و با حضور شیفتگان و مریدان به این خاندان برگزار شد.