آیت الله یثربی، درگذشت آیت‌الله صانعی را تسلیت گفتند

حضرت آیت الله یثربی پیش از ظهر شنبه در پی ارتحال حضرت آیت الله یوسف صانعی- از مراجع عظام تقلید- این ضایعه را به خانواده و دیگر منسوبین آن مرجع فقید تسلیت گفتند.

حضرت آیت الله یثربی در این عرض تسلیت که با حضور در بیت آیت الله یوسف صانعی صورت گرفت، برای روح ایشان از درگاه الهی علو درجات مسئلت نمودند.