فاطمیه تنها ایام عزاداری نیست، ایام برائت و بیزاری از دشمنان حضرت زهرا علیهاالسلام است