مردم و انتخاب امام

📝 قدرت اختیار و انتخاب، مستلزم شناسایی است، یعنی انسانی که می‌خواهد افضل را انتخاب کند، باید فاضل و مفضول را بشناسد، معیارهای فضیلت را کاملا بداند و ویژگی‌های فرد برتر یا افضل را درک کرده باشد تا بتوانید او را به عنوان افضل انتخاب کند.
حال وقتی حضرت امام رضا علیه‌السلام به عبدالعزیز بن مسلم می‌فرمایند:
« این مردمی که در مورد امامت سخن می‌گویند، نادان‌اند و در اندیشه و رأی خود نسبت به امامت، فریب خورده‌اند… آیا این‌ها مرتبت، مقام و جایگاه امام نسبت به امت را شناخته‌اند تا خود بتوانند کسی را به عنوان امام، انتخاب کنند؟ »
حکایت از این می‌کند که چون خصوصیاتی که باید در وجود امام علیه‌السلام وجود داشته باشد، از محدوده‌ی معرفت و درک مردم خارج‌ است، آنان مجاز به انتخاب و اختیار امام نیستند.

📚 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله