پیامبر و وصیّ پیامبر

📝 براساس روایات، تمام علوم و کمالات انسانی در حضرات معصومین علیهم‌السلام تبلور یافته است.
ابن عباس می‌گوید: از رسول خاتم صلی الله علیه وآله شنیدم که می‌فرمودند:
خداوند تبارک و تعالی پنج چیز به من عطا فرمود و پنج چیز به علی. به من کلمات جامع [ کلماتی که علی‌رغم اختصار، جامع و دارای معانی بسیار است، مانند قرآن و احادیث قدسی ] و به علی علوم جامع بخشید؛ مرا پیامبر قرار داد و علی را وصیّ من؛ به من کوثر و به علی سلسبیل را عطا فرمود؛ به من وحی و به علی الهام را بخشید؛ و مرا به معراج برد و درهای آسمان را برای علی گشود تا هرچه را من مشاهده کردم، او نیز ببیند.

📚 از کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت”
جلد پنجم
آیت الله یثربی مدظله