اوست محل توجه اولیاء الله

📝 اولیای الهی کسانی هستند که هرگز خوف و حزنی ندارند؛ آنان نه بر از دست دادن چیزی در گذشته‌شان اسف می‌خورند و نه از آینده بیم دارند.
در فرازی از دعای ندبه آمده است:
«کجاست آن وجه الله که اولیای خدا به او روی می‌آورند»
براساس این فراز، اولیاء و دوستان حقیقی و راستین خدا اگر بخواهند رضایت الهی را جلب کرده و در دنیا و آخرت رستگار شوند، باید ” وجه الله ” یعنی حضرت بقیه الله الأعظم أرواحنا له الفداء را واسطه‌ی بارگاه حق متعال قرار دهند.

📚 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله